LKRKA PAS istorija

DSC01004.JPG


               
                                        LKRKA PANEVĖŽIO APSKRITIES SKYRIAUS ISTORIJA

  Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacija įkurta 1999 m.kovo mėn. 3 d. LKRKA  juridiškai įregistruota LR Teisingumo ministerijoje kovo mėn. 23 d.

  LKRKA Panevėžio apskrities skyrius įkurtas 1999 metų lapkričio 15 d. Pirmuoju vadu buvo išrinktas vyresnisis leitenantas  Ričardas Stacevičius. Nuo 2000 metų pabaigos skyriui vadovavo majoras Antanas Pranskūnas. Nuo 2005 metų skyriui vadovauja kapitonas Bronius Zaronskis, kuris šiuo metu yra ir LKRKA viceprezidentas.

   LKRKA PAS, kaip savarankiškas skyrius, įsteigta 2006 m. balandžio 11 d. Steigėjai – 3 LKRKA Panevėžio skyriaus nariai. LKRKA PAS savo veiklą vykdo vadovaudamasis LKRKA PAS įstatais, vėliavos, narystės, uniformų dėvėjimo nuostatatais. Visuotinis narių susirinkimas renka LKRKA PAS vada, taryba, revizijos, apdovanojimų ir skatinimų vertinimo, materialinių vertybių nurašymo komisijas. Taryba paskiria iždininką. LKRKA PAS turi emblemą ir vėliavą.

  Nuo 2004 m. LKRKA , taip pat ir LKRKA PAS nariai, aktyviai dalyvavja CIOR (NATO valstybių rezervo karių konfederacija) veikloje. Konferencijos ir seminarai vyko Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Čejijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje.

                 LKRKA PAS tikslai ir uždaviniai:

1. Apjungti apskrities rezervo karius į visuomeninę organizaciją.

2. Stiprinti Lietuvos Respublikos nepriklausomybę ir gynybinę galią.

3. Teikti pagalbą rengiant kariuomenės rezervą.

4. Palaikyti ryšius su Lietuvos ir užsienio valstybių giminingomis organizacijomis.

5. Stoti į  giminingas visuomenines organizacijas ir dalyvauti misijose.

6. Palaikyti nuolatinį rezervo karių ryšį su Lietuvos kariuomenės vienetais.

7.  Rūpintis rezervo karių fiziniu pasirengimu, skatinti juos laikytis ir propaguoti

sveiko gyvenimo būdą.

8. Rūpintis rezervo karių ir jų šeimų narių socialinėmis garantijomis.

9. Ugdyti rezervo karių pilietiškumą ir pagarbą karinei tarnybai.

10.Prisidėti rengiant Lietuvos visuomenę ir jaunimą pilietinei savigynai, kraštogynybai, ugdant jų patriotizmą.

11.Puoselėti Lietuvos kariuomenės istoriją ir tradicijas.

12.Dalyvauti įstatymų ir kitų teisinių aktų projektų, susijusių su Lietuvos kariuomene, rengime bei tobulinime.

13.Organizuoti konferencijas, seminarus, parodas ir kitus renginius.

  LKRKA PAS veiklos prasmė – sujungti buvusius, esamus ir būsimus karius, jų šeimos narius ir kitus šiai veiklai pritariančius žmones. Jis jungia ir pasienio apsaugos pradžioje tarnavusius Krašto apsaugos karius, savanorius,  ir vėliau į krašto apsaugos sistemą  atėjusius karius.

  LKRKA PAS sukurti ir veikia regioniniai Pasvalio (nuo 2015 m.)  ir Radviliškio (nuo 2017 m.) poskyriai.

  Dauguma LKRKA narių, atsargos karininkų ir karių, yra apdovanoti garbiais apdovanojimais, kap Sausio 13-osios atminimo, kariuomenės kūrėjo savanorio ir kitais medaliais. 2000 m. buvo įsteigti LKRKA apdovanojimai: „Asociacijos sidabro ženklas“, „Asociacijos aukso ženklas“ ir „Trijų kalavijų kryžiaus“ ženklas. Pirmieji LKRKA PAS nariai apdovanoti „Asociacijos sidabro ženlas“ buvo majoras Antanas Pranskūnas (2001 m.) ir plk. ltn. Romualdas Kiseliūnas (2002 m.).  2015 m. LKRKA PAS įsteigė LKRKA PAS I-o ir II-o laipsnio medalius (aukso ir sidabro medalius).

   LKRKA PAS turi savo  internetinę svetainę  http://lkrkapanevezys.fweb.lt  bei socialinį tinklą fecebookhttps://www.facebook.com/AKSPanevezioSkyrius/  bei naudojasi SMS siuntimo funkkcija naudojant SMS API. 

 

   LKRKA PAS nariai aplankė daugelį LK struktūrinių padalinių, pamatė, kaip keitėsi, vystėsi ir tobulėjo karinių dalinių infrastruktūra, kilo profesinis lygis. Kartu buvo aplankomos ir šalia esančios kitos istorinės lankytinos vietos; kasmet buvo organizuojamos ekskursijos į įvairius Lietuvos ir kitų šalių muziejai, lankitinas vietas.

  LKRKA PAS taryba parengė ir organizavo nemažai pranešimų ir paskaitų LKRKA PAS nariams.

  LKRKA PAS organizavo koplitstulpio pulkininkui J. Repšiui pastatymą Krekenavos senunijoje ir aktyviai dalyvauja koplitstulpio priežiūroje.

  LKRKA PAS palaiko ryšius su KASP 5-osios rinktinės, Panevėžio Husarų pėstininkų bataljonu ir Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovais Dembavoje Panevėžio rajone. LKRKA PAS glaudžiai bendradarbiauja  su Atsargos karininkų sąjunga ir kitomis NVO Panevėžyje ir Panevėžio apskritije. Daugumas narių yra ir AKS Panevėžio skyriaus nariais. Užmezgėme ryšius su Latvijos ir Lenkijos karių veteranų asociacijomis; 2010 m. lapkričio 27 d. LKRKA prisijungė prie Nevyriausybinių organizacijų, padedančių stiprinti Lietuvos valstybės gynybinius pajėgumus, susitarimo.

  Masiškiausi LKRKA PAS renginiai – visuotiniai susirinkimai, išvykstamieji susirinkimai, sportinės žaidynės. Kiekvenais metais aktyviai dalivaujame LKRKA ir igulos sportiniuose renginiuose, taip pat renginius organizuojame ir patys.

  2012 m. LKRKA PAS prisijungė prie iniciatyvos, kurią pareiškė atkurtos Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos departamento ir pirmosios Krašto apsaugos ministerijos vadovybė, ir įsteigė liudijimus kariams ir savanoriams, davusiems priesaiką, atlikusiems profesinę karo tarnybą, karininko, liktinio tarnybą, būtinąją karo tarnybą ar SKAT savanorio tarnybą nuo Krašto apsaugos departamento įkūrimo 1990 m. balandžio 25 d. iki Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš Lietuvos 1993 m. rugpjūčio 31 d. LKRKA PAS  tarpininkavimu išrašyti liudijimai, kurie buvo įteikti LKRKA PAS nariams,  tarnavusiems VSAT kariams, savanoriams.

   Šiandien LKRKA PAS apjungia per 70 narių ir yra viena gausiasių LKRKA padalinių Lietuvoje.

 

 

 

 


 

 

          Stacevičius.jpgVyr. leitenantas (R)  Ričiardas Stacevičius

                                    New Picture (4).png  Majoras (R)  Antanas Pranskūnas

                                                                                                            (1944.00.00-2009.09.04)

 

                                                                                                                Zaronskis Bronius.jpg  Kapitonas (R)  Bronius Zaronskis

 

                                                                                   New Picture (7).pngŠaudymo pratybos LKRKA PAS 2000 m.

New Picture (8).pngKariuomenės dienos paminėjimas 2009 m.


New Picture (10).pngLKRKA PAS vėliava rikiuotėje.

3. Bendra nuotrauka.jpgLKRKA PAS 2016 m.

Istorija

Komentarai

Rašyti komentarą

Skyriaus kategorijos

Naujienos

Nauja  
      IT administratorius.png           url.png
           Prisijunkti  čia

      Gismeteo.lt -ORAI

            lkrka_zenkliukas.jpg  
    imgres.jpg
     01mt7z1388.jpg
     kelione-71105170.jpg
      20160217_173945 (2).jpg
     koncertine_istaiga_panevezio_garsas.jpg
   
   14908246_770531099751640_3360426814771797025_n.jpg

   as.jpg
   
  https://day.lt/diena/

               logo.gif
  KAM aktuali informacija ČIA
    
 Reikalinga kiekvienam ČIA   
    P
                         Picture
    
   10858498_965282693499188_1171282861872239694_n.jpg
  
  


Informacija trumpai

Draugai

 
ranku-paspaudimas-54db3b0dde8be.jpg

12115739_1148771588485524_1967939321614205144_n.jpg


  aks-zenkas.jpg
 Atsargos karininkų sąjunga
 http://lkakspanevezys.fweb.lt/
  
     LOGO-horizontal.png
  https://www.sauliusajunga.lt/
alfonso-smetonos-sauliu-5-oji-rinktine/


  lnva.jpg
 
Lietuvos nacionalinė karių 
ir veteranų asociacija

 


  mindaugo husaru bataliono.jpg
 
Mindaugo batalionas

   934957_279362402203690_2049849038_n.jpg
 
Lietuvos gynybos blogeris
 
     logo.png
  http://www.lpveteranai.lt
 Lietuvos policijos veteranų 
  asociacija